กำหนดลมหายใจ  ลดความเครียด

บางครั้งความเครียดที่สั่งสมล้วนส่งผลกระทบด้านลบให้แก่เราเสมอ ไม่ว่าจะเป็น การทำให้เราไม่มีสมาธิ สับสน วุ่นวาย ฟุ้งซ่าน ฝันร้าย คิดมาก เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เรากระทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ …