แค่ปรับทัศนคติก็ช่วยให้ผิวสวยได้

มุมมอง  อารมณ์  ความคิด  สภาพจิตใจ

มุมมอง  อารมณ์  ความคิด  สภาพจิตใจ  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพผิวพรรณ   ควรเริ่มต้นที่กลับมาทบทวนชีวิต…