พยาธิในดวงตาเป็นอย่างไร

อาการข้างต้นของโรคพยาธิในดวงตา

  • ตาบวมบริเวณหนังตา
  • มีอาการบวมบริเวณลูกตา
  • มีอาการลูกตาทะลัก
  • หรืออาจมีเลือดออก
  • มีอาการคล้ายเนื้องอกที่ตา
  • ตาพล่ามัว
  • ตาบอด

หรือมีอาการต่างๆแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริเวณที่พยาธิอาศัยอยู่ด้วย …