ผลข้างเคียงของการปลูกถ่ายหัวใจ

การปลูกถ่ายหัวใจ เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งมักพบกับปัญหาหัวใจที่ใช้ในการผ่าตัดขาดแคลน หัวใจที่นำมาใช้ผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจนั้นมาจากคนที่มีหัวใจปกติ แต่เสียชีวิตฉับพลันเนื่องจากอุบัติเหตุ ดังนั้นผู้ป่วยที่จะทำการปลูกถ่ายหัวใจจะต้องได้รับการพบจิตแพทย์ ให้พร้อมปลูกถ่ายหัวใจอยู่เสมอ เพราะเราไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการปลูกถ่ายหัวใจได้

การปลูกถ่ายหัวใจนั้นมีผลข้างเคียงอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น