Site Loader

ประโยชน์ของหัวบัวหิมะ

บัวหิมะ หลายคนคุ้นหูกับชื่อนี้ เพราะมีครีมทาหน้า หรือหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากบัวหิมะ แต่ไม่เพียงจะนำเอาบัวหิมะเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เท่านั้น แต่หัวของบัวหิมะ ยังเป็นผลไม้ที่อยู่ในป่าที่อยู่ในพื้นที่ระดับน้ำทะเล 1,000 กว่าเมตร …

อาการของโรค ปานแดง

ปานแดง

โรคปานแดงหรือเนื้องอกของเส้นเลือด

อาการของโรค

  • มีแผ่นเนื้อสีแดงเต็มตัวหรือก้อนเนื้อสีแดง ที่มีเส้นเลือดบนหนังตา เยื้อบุตา
  • ตาโปน พล่ามัว
  • ตามีต้อหิน

ผลกระทบของความเครียด!!

ฮอร์โมนคอร์ทิซอลและอะดรีนาลีน  จะถูกร่างกายผลิตขึ้นมาเมื่อเรามีความเครียด  ฮอร์โมนเหล่านี้จะส่งผลต่อระบบความดันโลหิต  และอัตราการเต้นของหัวใจรวมไปถึงประสิทธิภาพในการย่อยอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการป่วยทุกประการ  ความเครียดอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ความทุกข์ในใจ  ความเครียดเรื่องงาน  เป็นต้น สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเรา  แต่สิ่งที่สำคัญคือผลกระทบของความเครียดที่มีผลต่อความสวยของผู้หญิง…