ผลกระทบของความเครียด!!

ฮอร์โมนคอร์ทิซอลและอะดรีนาลีน  จะถูกร่างกายผลิตขึ้นมาเมื่อเรามีความเครียด  ฮอร์โมนเหล่านี้จะส่งผลต่อระบบความดันโลหิต  และอัตราการเต้นของหัวใจรวมไปถึงประสิทธิภาพในการย่อยอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการป่วยทุกประการ  ความเครียดอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ความทุกข์ในใจ  ความเครียดเรื่องงาน  เป็นต้น สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเรา  แต่สิ่งที่สำคัญคือผลกระทบของความเครียดที่มีผลต่อความสวยของผู้หญิง…