อาการของโรค ปานแดง

ปานแดง

โรคปานแดงหรือเนื้องอกของเส้นเลือด

อาการของโรค

  • มีแผ่นเนื้อสีแดงเต็มตัวหรือก้อนเนื้อสีแดง ที่มีเส้นเลือดบนหนังตา เยื้อบุตา
  • ตาโปน พล่ามัว
  • ตามีต้อหิน