ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

ประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นมีคุณค่าเปรียบเสมือนยาวิเศษณ์ให้แก่ร่างกายของเรา  ไม่เพียงแต่เป็นการขยับร่างกายเพียงเท่านั้น  ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่ง  แต่การออกกำลังกายนั้นก็มีข้อเสียอยู่มากมายถ้าหากเราออกกำลังที่ไม่ถูกวิธี ไม่พอเหมาะพอควร  สำหรับการออกกำลังกายทั่วไป  การเต้นแอโรบิก  การวิ่ง  การปั่นจักยาน  …