Site Loader

บางครั้งความเครียดที่สั่งสมล้วนส่งผลกระทบด้านลบให้แก่เราเสมอ ไม่ว่าจะเป็น การทำให้เราไม่มีสมาธิ สับสน วุ่นวาย ฟุ้งซ่าน ฝันร้าย คิดมาก เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เรากระทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ อาจจะหันไปดื่มแอลกอฮอล์ ทานอาหารมากกว่าปกติหรือน้อยกว่าปกติ  กัดเล็บ โวยวายเรื่องไม่เป็นเรื่องๆได้  แต่ถ้าเรามีการกำหนดลมหายใจ ให้มีสติอยู่กับตัวเราก็จะทำให้เราไม่มีอาการร้ายๆของความเครียดเกิดขึ้นกับตัวเราอีกและยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้น

เครียด!!

เครียด!!

 

วิธีการกำหนดลมหายใจ

  • ยืนตัวตรงหรือนั่งตัวตรงหรือนอนหงาย  ให้ร่างกายมีสมดุล ให้รู้สึกผ่อนคลาย
  • ตัดเรื่องทุกเรื่องที่ทำให้คิดแล้วเกิดความเครียด ให้จิตใจกำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออก สังเกตุอาการพอง-ยุบของท้อง
  • กำหนดลมหายใจเข้าว่า พองหนอ  กำหนดลมหายใจออกว่า ยุบหนอ
  • ถ้าหากจิตใจยังฟุ้งซ่านก็ให้ตั้งสมาธิให้มั่นกำหนดเป็นฟุ้งหนอ จนกว่าอาการฟุ้งซ่านจะหายไป แล้วค่อยกำหนดอาการพอง-ยุบต่อ
  • ทำแบบนี้อยู่ประมาน 20-30 นาที หรือจนกว่าจิตใจจะสงบลง

 

Anna Lewis