Site Loader

การปลูกถ่ายหัวใจ เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งมักพบกับปัญหาหัวใจที่ใช้ในการผ่าตัดขาดแคลน หัวใจที่นำมาใช้ผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจนั้นมาจากคนที่มีหัวใจปกติ แต่เสียชีวิตฉับพลันเนื่องจากอุบัติเหตุ ดังนั้นผู้ป่วยที่จะทำการปลูกถ่ายหัวใจจะต้องได้รับการพบจิตแพทย์ ให้พร้อมปลูกถ่ายหัวใจอยู่เสมอ เพราะเราไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการปลูกถ่ายหัวใจได้

การปลูกถ่ายหัวใจนั้นมีผลข้างเคียงอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

  • ระยะเฉียบพลับ ซึ่งหลังจากผ่าตัดเสร็จในช่วง 3 เดือนแรกจะมีอาการเหมือนคนผ่าตัดทั่วไป เช่น มีเลือดออก บริเวณแผลมีการตัดต่อไม่ติด มีการติดเชื้อ และมีอาการที่ร่างกายปฏิเสธหัวใจใหม่
  • ระยะยาว คือ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลัง 3 เดือนเป็นต้นไป จะมีอาการร่างกายปฏิเสธหัวใจใหม่ เนื่องจากผลข้างเคียงของยากดภูมิต้านทาน การติดเชื้อ ภาวะกระดูกพรุน หรือโรคเบาหวาน สำหรับการกลับมาเป็นโรคหัวใจใหม่นั่นคือการปลูกถ่ายหัวใจไม่สำเร้จผล ควรดุแลรักษาตนเองตามที่แพทย์สั่ง

 

Anna Lewis