Site Loader

อาการข้างต้นของโรคพยาธิในดวงตา

  • ตาบวมบริเวณหนังตา
  • มีอาการบวมบริเวณลูกตา
  • มีอาการลูกตาทะลัก
  • หรืออาจมีเลือดออก
  • มีอาการคล้ายเนื้องอกที่ตา
  • ตาพล่ามัว
  • ตาบอด

หรือมีอาการต่างๆแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริเวณที่พยาธิอาศัยอยู่ด้วย พยาธิที่อาศัยอยู่คือ พยาธิตัวจี๊ด พยาธิตัวอ่อน พยาธิตืดหมู พยาธิตืดวัว พยาธิตืดปลา พยาธิหอยโข่ง โดยตัวอ่อนจะปล่อยพิษออกมาทำลายดวงตาทำให้เกิดอาการอักเสบเนื่องจากสารพิษจากตัวอ่อนข้างต้น จะมีอาการอักเสบ น้ำในตาขุ่นมัว มีต้อกระจกที่ตา ม่านตามีอาการอักเสบ

วิธีการรักษา

รักษาโดยการผ่าตัดเอาตัวพยาธิออกมาให้หมด หลีกเลี่นงการกินเนื้อสัตวืดิบๆ ทุกชนิด น้ำที่ไม่สะอาดตามห้วย หนอง บึงหรือแม้แต่ผักดิบ

 

Anna Lewis