Site Loader

ปานแดง

โรคปานแดงหรือเนื้องอกของเส้นเลือด

อาการของโรค

  • มีแผ่นเนื้อสีแดงเต็มตัวหรือก้อนเนื้อสีแดง ที่มีเส้นเลือดบนหนังตา เยื้อบุตา
  • ตาโปน พล่ามัว
  • ตามีต้อหิน
  • เป็นข้างเดียวหรือข้างใดข้างหนึ่ง
  • กลอกตาได้ไม่เต็มที่

หากมีอาการข้างต้นแสดงว่ามีอาการเข้าข่ายโรคปานแดงหรือเนื้องอกของเส้นเลือด มักเป็นตั้งแต่เกิดหรือบางรายมีปานแดงในสมองทำให้เกิดอาการข้างเคียงเช่น ชัก สำหรับวิธีการรักษาเบื้องต้นอาจจะให้ทานยาเพื่อให้ปานที่ตายุบลงหรือจี้ออก

 

Anna Lewis