Site Loader

ผิวพรรณของผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งสวยงามที่คู่กันมาแต่ช้านาน  ในการมีผิวพรรณที่ดี สดใส ผิวขาวอมชมพู  ดูเนียนยิ่งกว่าปุยฝ้ายนั้นไม่อาจปฎิเสธได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สุขภาพผิวเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม  ธรรมชาตินั้นมีความหมายที่กว้างขวางออกไป  ซึ่งในผลิตภัณฑ์ทั่วไปล้วนแต่มีส่วนผสมจากธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความน่าสนใจในสินค้า  น่าเชื่อถือ  และดป็นที่ยอมรับในตลาดทั่วโลก  ยิ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่หายากยิ่งทวีคุณค่าปละราคาเพิ่มมากขึ้น  แต่ในปัจจุบันมีการอ้างอิงถึงสรรพคุณที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติซึ่งในความเป็นจริงเป็นเพียงองค์ประกอบของสารเคมีที่คอยทำร้ายผิวอย่างช้าๆหรือในเวลาอันรวดเร็ว  ต่อมาได้มีองค์กรที่คอยดูแลควบคุมผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม  จากประเทศเยอรมณี  คอยดูแลควบคุมสินค้า  อาหารเสริม  เวชภัณฑ์สำอาง  ที่วางขายโดยไม่ต้องรอให้แพทย์สั่ง  สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

สารที่สำคัญจากธรรมชาติ  มีอยู่ 3 ประการคือ

  1. ธรรมชาติกึ่งสังเคราะห์  คือ  เป็นการผสมผสานธรรมชาติเข้ากับนวัตกรรมใหม่ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือสารกึ่งธรรมชาตินั่นเอง
  2. ธรรมชาติแท้  คือ  ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ 100%  ไม่มีส่วนผสมหรือการเจือปนจากธรรมชาติสังเคราะห์
  3. ธรรมชาติเทียม  คือ  ธรรมชาติสังเคราะห์  ที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี  อาจจะมีผลกระทบด้านลบถ้าเปรียบเทียบกับธรรมชาติแท้

 

Anna Lewis